DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VB2 KHOA 6, KHÓA THI 23/9/2018
Cập nhật: 02.10.2018 02:17

1. Danh sách trúng tuyển (Tải file tại đây)

2. TKB Học kỳ 1 (bắt dầu từ ngày 15/10/2018) (Tải file tại đây)