ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 VÀ ĐẠI HỌC VLVH 2018
Cập nhật: 11.06.2018 08:58

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 VÀ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC 

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/8/2018

Ngày ôn tập dự kiến: 03/9/2018