THÔNG BÁO NHẬP HỌC VĂN BẰNG 2 KHÓA 5
Cập nhật: 19.09.2017 05:11

1. Các Anh/Chị có tên trúng tuyển lên phòng Công tác sinh viên làm thủ tục nhập học từ ngày 18/9 đến 23/9/2017 

2. Lịch học bắt đầu từ 18h ngày 25/9/2017, tập trung tại phòng C208, trường Đại học Đồng Nai

File tải về