slogan
0613 824 662
 
Time 12.06.2017 04:03 | View 1,274

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Số: …../TB-ĐHĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                    Đồng Nai, ngày 12 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

“về việc điều chỉnh kế hoạch Tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 năm 2017”

 

Do số lượng hồ sơ chưa đủ để mở lớp ôn thi nên nhà trường ra thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh (tại thông báo Số 304/TB-ĐHĐN ngày 10 tháng 4 năm 2017) như sau:

- Thời gian ôn thi (dự kiến): từ ngày từ ngày 10/7/2017, học các buổi tối (17g30- 20g30).

- Ngày thi tuyển: 07/8/2017.

Để có thêm thông tin, liên hệ: 0917.321.183 (Thầy Ninh).

Lưu ý: Kế hoạch điều chỉnh (nếu có) sẽ được đăng tải tại Website của Phòng Đào tạo: daotao.dnpu.edu.vn hoặc Trường Đại học Đồng Nai, số 4 Lê Quý Đôn, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    (Đã ký)

 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 9
Hôm nay 155
Hôm qua 203
Cao nhất (11.07.2017) 3039
Tổng cộng 558,160