slogan
02513 824 662
 
Time 16.08.2021 09:04 | View 5,519

TẢI DANH SÁCH

Lỗi do sinh viên đăng ký sai quy định  (đã có quy định trong Sổ tay sinh viên và nội dung thông báo số 851/TB-ĐHĐN)

Đề nghị: Sinh viên liên hệ phòng Kế hoạch tài chính để rút tiền học.

Nhà trường sẽ không giải quyết mọi khiếu nạn hết ngày 20 tháng 8 năm 2021

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 4
Hôm nay 3
Hôm qua 900
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 947,345