slogan
0613 824 662
 
Time 27.07.2018 10:33 | View 4,094
 

Họ và tên: Lê Kính Thắng

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: lekinhthang@gmail.com


 

Họ và tên: Đặng Minh Thư

Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: dangminhthudn@yahoo.com.vn 


 

Họ và tên: Nguyễn Phạm Trung Nhân

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nptnhandnu@gmail.com 


 

Họ và tên: Nguyễn Văn Đạt

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: dt_nguyenvan@yahoo.com 


 

Họ và tên: Phan Thị Huyền

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: minhhuyen.phan1105@gmail.com


   

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Lương

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nguyenhoangluong86@gmail.com


   

Họ và tên: Liêu Thanh Tùng

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: bangbanglieu@yahoo.com


   

Họ và tên: Mai Quốc Tiên

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: tienmquoc@gmail.com


 


 

Họ và tên: Trần Văn Ninh

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: vanninh1983@gmail.com


   

Họ và tên: Trần Thị Thanh Hường

Học vị: Cử Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: 


 


 

 

 

 

 

Bài liên quan

Giới thiệu chung
1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 21
Hôm nay 9
Hôm qua 208
Cao nhất (11.07.2017) 3039
Tổng cộng 337,970