slogan
02513 824 662
 
Time 03.02.2021 07:34 | View 12,148
 

Họ và tên: Lê Kính Thắng

Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: lekinhthang@gmail.com


 

Họ và tên: Nguyễn Phạm Trung Nhân

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nptnhandnu@gmail.com 


 

Họ và tên: Nguyễn Văn Đạt

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: dt_nguyenvan@yahoo.com 


 

Họ và tên: Phan Thị Huyền

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: minhhuyen.phan1105@gmail.com


   

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Lương

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nguyenhoangluong86@gmail.com


   

Họ và tên: Liêu Thanh Tùng

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: bangbanglieu@yahoo.com


   

Họ và tên: Mai Quốc Tiên

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: tienmquoc@gmail.com


 


 

Họ và tên: Trần Văn Ninh

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: vanninh1983@gmail.com


   

Họ và tên: Trần Thị Thanh Hường

Học vị: Cử Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: 


 


 

 

 

 

 

Bài liên quan

Giới thiệu chung
1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 7
Hôm nay 261
Hôm qua 473
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 963,207