slogan
02513 824 662
 
Time 03.02.2021 07:34 | View 10,215
 

Họ và tên: Lê Kính Thắng

Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: lekinhthang@gmail.com


 

Họ và tên: Nguyễn Phạm Trung Nhân

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nptnhandnu@gmail.com 


 

Họ và tên: Nguyễn Văn Đạt

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: dt_nguyenvan@yahoo.com 


 

Họ và tên: Phan Thị Huyền

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: minhhuyen.phan1105@gmail.com


   

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Lương

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nguyenhoangluong86@gmail.com


   

Họ và tên: Liêu Thanh Tùng

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: bangbanglieu@yahoo.com


   

Họ và tên: Mai Quốc Tiên

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: tienmquoc@gmail.com


 


 

Họ và tên: Trần Văn Ninh

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Email: vanninh1983@gmail.com


   

Họ và tên: Trần Thị Thanh Hường

Học vị: Cử Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Email: 


 


 

 

 

 

 

Bài liên quan

Giới thiệu chung
1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 10
Hôm nay 15
Hôm qua 312
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 790,017