slogan
02513 824 662
 
Time 03.03.2016 09:42 | View 126,315
STT NGÀNH ĐÀO TẠO
I. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
1 Sư phạm Toán học
 2  Sư phạm Vật lý
 3  Sư phạm Hóa học
 4  Sư phạm Sinh học
 5  Sư phạm Ngữ văn
 6  Sư phạm Lịch sử
 7  Sư phạm Tiếng Anh
 8  Giáo dục tiểu học
 9  Giáo dục mầm non
 10  Kế toán
 11  Quản trị Kinh doanh
 12  Ngôn ngữ Anh
II. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
   CÁC NGÀNH SƯ PHẠM    CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM
1 Sư phạm Toán học  1  Tiếng Anh
 2  Sư phạm Vật lý  2  Quản trị kinh doanh
 Sư phạm Hóa học  3  Kế toán
 Sư phạm Sinh học  4  Tài chính - Ngân hàng
 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp  5  Công nghệ kỹ thuật môi trường
 Sư phạm Tiếng Anh  6  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 Sư phạm Ngữ văn  7  Công nghệ thiết bị trường học
 Sư phạm Lịch sử  8  Thư ký văn phòng
9  Sư phạm Địa lý  9  Quản trị văn phòng
10 Sư phạm Giáo dục công dân  10  Công nghệ thông tin
11 Giáo dục Tiểu học  11  Thiết bị trường học
12 Giáo dục Mầm non  12  Khoa học thư viện
 13  Giáo dục Thể chất  13  Công tác xã hội
 14  Sư phạm Âm nhạc  14  Quản lý đất đai
 15  Sư phạm Mỹ thuật  15  Thiết kế thời trang
     16  Việt Nam học
     17  Quản lý văn hóa
TRUNG CẤP
1 Giáo dục mầm non
 Điện công nghiệp và dân dụng
3 Cơ khí chế tạo

* Ngoài các ngành đào tạo bậc đại học, cao đẳng theo hình thức chính quy, Trường còn tổ chức đào tạo các trình độ, các hệ như sau:
1. Đại học liên thông từ cao đẳng các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh; đại học liên thông từ trung cấp các ngành: Kế toán, Giáo dục Mầm non.
2. Đại học liên thông từ cao đẳng nghề ngành Kế toán.
3. Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán.
4. Cao đẳng vừa làm vừa học các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Kế toán

 

 

 

 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 7
Hôm nay 11
Hôm qua 900
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 947,353