slogan
02513 824 662
 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2 13/04 7:00 Nội dung thứ nhất trong ngày TS. Nguyễn Văn Anh Toàn bộ giảng viên khoa
9:00  Nội dung thứ hai trong ngày       
 13:00 Nội dung thứ ba trong ngày       
15:30 Nội dung thứ tư trong ngày
Thứ 3 14/04 7:00
13:00
Thứ 4 15/04 7:00
13:00
Thứ 5 16/04 7:00
13:00
Thứ 6 17/04 7:00
13:00
Thứ 7 18/04 7:00
13:00
Chủ Nhật
19/04
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 19
Hôm nay 195
Hôm qua 717
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 718,475