slogan
02513 824 662
 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2 13/04 7:00 Nội dung thứ nhất trong ngày TS. Nguyễn Văn Anh Toàn bộ giảng viên khoa
9:00  Nội dung thứ hai trong ngày       
 13:00 Nội dung thứ ba trong ngày       
15:30 Nội dung thứ tư trong ngày
Thứ 3 14/04 7:00
13:00
Thứ 4 15/04 7:00
13:00
Thứ 5 16/04 7:00
13:00
Thứ 6 17/04 7:00
13:00
Thứ 7 18/04 7:00
13:00
Chủ Nhật
19/04
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 3
Hôm nay 5
Hôm qua 900
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 947,347