slogan
02513 824 662
 
Time 19.03.2019 03:08 | View 4,389

Hệ đào tạo​: ​(theo quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2001)

1. Hệ chính quy: dành cho đối tượng học viên có bằng Đại học hệ chính quy và tham gia thi tuyển Văn bằng 2

2. Hệ Vừa làm_Vừa học:

  • Dành cho đối tượng học viên có bằng Đại học hệ khác (Từ xa, Liên thông, Tại chức, Chuyên tu...) 
  • Dành cho học viên có bằng Đại học hệ chính quy chỉ tham gia xét tuyển. 

Thời gian học: từ 17giờ 30 đến 20 giờ 30 từ thứ hai đến thứ sáu (2,5 năm)

Môn thi tuyển:

  • Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin và Anh văn
  • Ngành Kế toán: Môn Toán và Anh văn

 Hồ sơ gồm có: (tải file về hoặc mua hồ sơ tại phòng Kế hoạch tài chính)

1. Phiếu dự tuyển (tải về)

2. Đơn đăng ký dự thi (tải về)

3. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Đại học

4. Bản sao có công chứng Giấy khai sinh 

5. 02 phong bì dán tem và ghi địa chỉ người nhận

6. 04 ảnh 3cm x 4cm

Thời gian nhận hồ sơ dự thi: đến hết ngày 09/6/2019

Thời gian ôn thi (dự kiến): từ 10/6/2019 đến 21/6/2019

Ngày thi tuyển (dự kiến): Chủ nhật ngày 30/9/2019

(Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên Website: daotao.dnpu.edu.vn)


LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 9
Hôm nay 18
Hôm qua 312
Cao nhất (28.04.2022) 4667
Tổng cộng 790,020